Локација
Карпош 4
Површина
50 m²
Цена
250 €
Локација
Кисела Вода
Површина
46 m²
Цена
250 €
Локација
Аеродром
Површина
100 m²
Цена
1200 €
Локација
Центар
Површина
40 m²
Цена
250 €
Локација
Центар
Површина
60 m²
Цена
450 €
Локација
Центар
Површина
90 m²
Цена
550 €
Се вчитуваат повеќе недвижности