Локација
Аеродром
Површина
40 m²
Цена
320 €
Локација
Центар
Површина
55 m²
Цена
300 €
Локација
Центар
Површина
40 m²
Цена
220 €
Локација
Кисела Вода - Расадник
Површина
45 m²
Цена
250 €
Локација
Кисела Вода
Површина
30 m²
Цена
200 €
Локација
Центар
Површина
110 m²
Цена
600 €
Се вчитуваат повеќе недвижности