Локација
Центар
Површина
260 m²
Цена
2250 €
Локација
Површина
200 m²
Цена
400 €
Локација
Злокуќани
Површина
200 m²
Цена
1500 €
Локација
Козле
Површина
150 m²
Цена
880 €
Локација
Бардовци
Површина
160 m²
Цена
1.450 €
Локација
Центар
Површина
100 m²
Цена
450 €
Се вчитуваат повеќе недвижности