Локација
Центар
Површина
100 m²
Цена
700 €
Локација
Тафталиџе 1
Површина
160 m²
Цена
1250 €
Локација
Центар
Површина
300 m²
Цена
4000 €
Локација
Кисела Вода
Површина
230 m²
Цена
1800 €
Локација
Хром
Површина
210 m²
Цена
1300 €
Локација
Центар
Површина
118 m²
Цена
1000 €
Се вчитуваат повеќе недвижности